Tổng công ty giấy Việt Nam– nhà máy bột giấy Phương Nam, Long An tuyển nhân sự, chào thầu hóa chất.
* Để chuẩn bị đi vào hoạt động sản xuất (dự kiến vào cuối năm), Ban Quản Lý Dự Án nhà máy bột giấy Phương Nam đang có nhu cầu tuyển dụng khá nhiều vị trí KS công nghệ giấy-bột giấy, KS môi trường.
* Bên cạnh đó, phòng kỹ thuật công nghệ đang chào thầu các loại hóa chất sử dụng cho sản xuất. Công suất thiết kế của nhà máy là 100.000 tấn bột độ trắng 80/năm, sử dụng một lượng lớn hóa chất: H2O2, NaOH, Na2SiO3, MgSO4, DTPA, H2SO4, defoamer; polymer, FeCl3, HCl cho xử lý nước thải.

* Chi tiết xin liên hệ: Nhà máy Bột giấy Phương Nam, ấp Bà Luông, Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Hóa, Long An. Phòng Kỹ Thuật công nghệ, gặp anh Mạnh.email: manh.vinapaco@gmail.com

Khanh Ho.

 


Advertisements