Tình hình kinh tế toàn cầu đang trên đà hồi phục, ngành giấy trên thế giới và Việt Nam đều phát triển mạnh. Công ty Lee & Man đã  đặt ngành sản xuất giấy làm trọng tâm đầu tư  và chuẩn bị một kế hoạch hoàn chỉnh cho năm 2011 như  sau:

– Tiếp tục san lắp mặt bằng các công trình còn lại: dự kiến bắt đầu khoảng tháng 05/2011 và kết thúc vào trung tuần tháng 02/2012.

– Công trình bờ kè ven sông: triển khai vào 06/2011 và kết thúc 06/2013.

– Kho thành phẩm (40.000m2): đã đóng cọc 100%, hoàn thành 50% khối lượng, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2011.

– Phân xưởng sản xuất giấy: đã đóng cọc 100%, dự kiến khởi công 10/2011, hoàn thành vào 09/2012 (bao gồm cả hệ thống phòng cháy chữa cháy).

– Về máy móc thiết bị: dự kiến khoảng tháng 06/2012 thiết bị sẽ lần lượt chuyển đến nhà máy, lắp đặt vào dây chuyền và đến 05/2013 sẽ tiến hành chạy thử, đến 08/2013 bắt đầu sản xuất.

– Tòa nhà văn phòng: khởi công đóng cọc vào 02/2012, hoàn thành 03/2013.

– Nhà máy cấp nước và xử lí nước thải: sắp xếp khởi công vào 02/2012 hoàn thành vào 09/2012.

– Công trình bến Cảng (02 bến đỗ): dự kiến khởi công đóng cọc vào 09/2012, hoàn thành 06/2013.

– Khu Sinh hoạt và Kí túc xá cho Cán bộ công nhân viên: đang lên kế hoạch thuê đất, sau khi thuê sẽ tiến hành ngay công tác dò bom mìn và thăm dò địa chất.

– Nhà  máy điện:  đang tính toán phương án mua điện phục vụ sản xuất, vì hiện tại Tỉnh  Hậu Giang đang xây dựng một  Trung tâm điện  lực qui mô lớn gần  Công ty. Nếu không thỏa thuận được, phía Công ty sẽ xây dựng 1 nhà máy điện phục vụ sản xuất.

Trên đây là kế hoạch dự kiến của dự án, hi vọng dự án sẽ sớm hoàn thành để đưa vào vận hành sản xuất, thu hút nhân tài, mang lại phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân.

Mọt Giấy – Trantrtr

Photobucket

Added values to customers