Ngày 2 – 7, tại xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Tân Mai đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy và giấy cao cấp qui mô lớn nhất miền Trung.

Dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai – Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư 2.219 tỷ đồng và được thực hiện làm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 được đầu tư 853 tỷ đồng và giai đoạn 2 đầu tư 1.366 tỷ đồng, công suất 200.000 tấn giấy tráng phấn/năm và 130.000 tấn bột cơ học/năm.


Quang cảnh lễ khởi công

Nhà máy được lắp đặt công nghệ tiến tiến, thiết bị hiện đại, tự động hoá, đáp ứng các điều kiện về chỉ tiêu kinh tế và bảo vệ môi trường. Dự kiến, Nhà máy hoàn thành và bắt đầu sản xuất bột giấy vào năm 2012 và sản xuất giấy vào năm 2015.
Trong chiến lược phát triển, tập đoàn Tân Mai xác định chọn Quảng Ngãi là địa điểm xây dựng trung tâm sản xuất bột giấy và giấy lớn nhất khu vực miền Trung. Trung tâm này hình thành sẽ giảm thiểu việc xuất thô dăm gỗ ra nước ngoài, tận dụng chế biến sâu để góp phần bình ổn thị trường giấy trong nước.

Về nguyên liệu phục vụ Nhà máy sản xuất, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 68.000 ha rừng trồng nguyên liệu giấy của các đơn vị lâm nghiệp và các hộ gia đình. Ngoài ra, tỉnh cũng đã quy hoạch 12.000 ha rừng trồng mới cung ứng nguyên liệu cho nhà máy. Đồng thời, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai liên kết với 2 Công ty lâm nghiệp Sông Re và Trà Tân để trồng 10.000 ha rừng nguyên liệu, đảm bảo cung cấp cho nhà máy hoạt động.

Tại lễ khởi công, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai tài trợ 550 triệu đồng để xây dựng Trạm y tế xã Bình Long, huyện Bình Sơn và 100 triệu đồng ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo huyện Ba Tơ.

Ads

————————————————

Photobucket

Added values to customers