1. Chất phủ lô
 2. Chất chống thấm
 3. Tinh bột biến tính
 4. Chất tăng độ bền
 5. Chất chống bóc sợi
 6. Chất tăng độ trắng
 7. Chất trợ bảo lưu và trợ thoát nước
 8. Phẩm màu
 9. Chất chống dính lô sấy và trợ láng
 10. Chất phá bọt
 11. Chất diệt khuẩn
 12. Chất giặt mền
 13. Chất khử mực
 14. Chất làm mềm
 15. Hóa chất và Phụ gia khác

Tải về:

hoachatgiay_congnghegiay