Trong hệ thống bột khử mực ( DIP), máy phân tán sẽ làm cho các tạp chất còn sót lại sau khi sàng lọc, tuyển nổi như các hạt keo nhựa, sáp, hạt mực… phân tán thành những phần tử rất nhỏ và tan chảy. Lúc đó, bột giấy có sẽ có độ trắng cao hơn và đồng đều hơn. Tuy nhiên, nồng độ làm việc của máy phân tán là 28-32%, nên khi chuyển từ nồng độ thấp (0,8-1%) từ các thiết bị sàng, lọc lên nồng độ làm việc của máy phân tán thì dòng bột phải qua các thiết bị như máy rửa cao tốc, vít ép xoắn…

Bài viết này sẽ nói đến máy rửa cao tốc. Nó có 2 nhiệm vụ chính:

– Tách loại các tạp chất bẩn bám trên bề mặt xơ sợi.

– Làm tăng nồng độ bột.

Thông số thiết bị

–  Nồng  độ vào: 0.8 – 1.0%

–  Nồng độ ra:  9 – 12%

–  Tốc độ: 1000 – 1200v/p

Cấu tạo:

May rua cao toc
Máy rửa cao tốc

Gồm hai lô trong đó có một lô có các rãnh, tấm lưới ép

Nguyên lý hoạt động:

Hoạt động của thiết bị theo nguyên lý rửa thay thế là dùng nước sạch để thay thế, đẩy các nước bẩn hơn ở trong huyền phù bột.

Bột thông qua một đầu hộp phun vào bề mặt trong lưới lọc tiếp xúc với lô thứ nhất và thông qua bề mặt rãnh sâu của lô sẽ bị vắt ép thoát nước ra ngoài, tiếp tục bột theo lưới đi qua lô thứ hai làm nước thứ hai. Bột bị cô đặc được dao gạt gạt xuống và qua máy ép. Bên trên mặt lưới có hệ thống phun rửa nước sạch cao áp

Yếu tố ảnh hưởng:

–               Nồng độ bột vào

–               Hệ thống nước sạch phun rửa cao áp

–               Hàm lượng chất bẩn trong bột

Để đánh giá hiệu quả của máy rửa ta tính:

DR = ( Cv – Cr) / ( Cv – Cw)

Cv: nồng độ chất bẩn trong nước dòng bột vào

Cr: nồng độ chất bẩn trong nước dòng bột ra

Cw: nồng độ chất bẩn trong nước phun rửa