Các vật liệu nano có tính chất có một không hai (lý, hóa, điện và quang) khác với vật liệu gốc, và khoảng kích thước của chúng rất rộng từ 1 đến 200 nm.

Nguyên nhân chủ yếu để áp dụng công nghệ nano là giá trị gia tăng. Công nghệ nano trong sản xuất giấy có thể áp dụng ở một số lĩnh vực. Bao gồm:

  • Các chất tráng phủ nguồn gốc nước phải không độc, mềm mại hơn và dai hơn.
  • Bề mặt phải nhẵn hơn và có khả năng in cao hơn
  • Các đặc tính của tờ giấy được nâng cao khi bổ sung các phần tử nano như silic dioxyt
  • Các chủng loại giấy mới phải bền hơn nhẹ hơn, dùng ít xơ sợi hơn và có khả năng phân hủy sinh học.
  • Sử dụng lại nước trong vòng tuần hoàn kín qua lọc nano

Những ứng dụng công nghệ nano thông thường hiện nay là dùng chất độn gốc nano với tỉ lệ cao thay thế cho xơ sợi – trong trường hợp này còn có thể sản xuất giấy với định lượng thấp hơn, sử dụng chất trợ bảo lưu nano ở đầu ướt cho các máy xeo tốc độ cao và giảm đáng kể chi phí sản xuất.

Mới đây các chất màu cao lanh cỡ nano đã cải thiện độ dòn của lớp tráng so với cao lanh thông thường trong tráng phủ bề mặt các chất màu.

Các chất gia keo nano nâng cao mức độ gai keo bề mặt, các phần tử nano cải thiện độ bền của lớp phủ đã cải thiện tính năng in của rất nhiều chủng loại giấy. Dùng silic hệ nano dioxyt có thể đạt được cấu trúc mở của tờ giấy, điều rất hấp dẫn để bao gói những chất bột như xi măng, mà ở đó tính thoát khí là quan trọng.

Các nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất giấy vẫn được tiếp tục ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới bao gồm cả Mỹ, Canada, các nước Bắc Âu. Một trong những yêu cầu về môi trường hiện nay liên quan đến việc giảm fluorocacbon trong chất tráng phủ cũng như giảm thiểu tối đa màng trùng hợp có nguồn gốc dầu mỏ. Những lớp phủ gốc nước làm màng ngăn ứng dụng trong sản xuất giấy và bìa cho công nghệ thực phẩm đã rất thành công. Các màng ngăn này, rất hiệu quả đối với dầu mỡ và các chất bốc hơi chính là các chất vô cơ ở mức độ nano.

Theo VPPA