Hiện tượng phồng dộp khá phổ biến trong quá trình sản xuất giấy in, giấy viết, giấy photocopy và cả quá trình sử dụng (in ấn). Ví dụ: khi in phun, in offset giấy bị phồng dộp do độ ẩm tăng, ngược lại khi in lazer và photôcopy, giấy bị phồng dộp do quá trình gia nhiệt quá nhanh, độ ẩm giảm mạnh.

Việc sử lý để tránh hiện tượng này là cả một quá trình tích lũy kinh nghiệm trong vận hành, quản lý công nghệ và quy trình sản xuất khá nghiêm ngặt. Sau đây là một số giải pháp để bạn đọc tham khảo:


Các yếu tố ảnh hưởng:

 • Do sự biến dạng cao khi thay đổi độ ẩm.
 • Tính không đồng nhất cục bộ quá nhiều
 • Độ cứng thấp

Nguyên nhân công nghệ:

 • Nghiền quá thô hoặc quá nhuyễn.
 • Tạo hình tờ giấy kém. (có thể thùng đầu làm việc chưa chuẩn hoặc chưa tốt hoặc mức độ hiện đại của thiết bị thấp).
 • Không có sự sai biệt vận tốc giữa tốc độ phun bột và lưới hoặc sai biệt quá ít.
 • Định lượng giấy quá mỏng (so với tiêu chuẩn).
 • Độ cứng quá thấp. (Độ cứng tỷ lệ thuận với định lượng).
 • Độ căng bố sấy chưa phù hợp (ứng suất sấy thấp).
 • Thay đổi độ ẩm quá đột ngột ở giai đọan “hồi ẩm, nhả ẩm” làm giấy giãn nở không đồng đều.

Cách giải quyết:

 • Kiểm sóat độ nghiền chặt chẽ
 • Tăng mức sử dụng chất độn (tối đa 20-25%) nhưng giảm mức dùng tinh bột ở phần ướt (7 kg/tấn với chỉ số DS=0,05).
 • Điều chỉnh phần lưới để tạo hình đồng đều. Tránh sai biệt hai mặt lưới – mền.
 • Điều chỉnh sai biệt tốc độ phun bột và lưới.
 • Tăng sự đồng đều của cả tuyến ép của bộ phận ép.
 • Điều chỉnh lực căng và kéo bố sấy để ứng xuất sấy thấp nhất.
 • Kiểm sóat ẩm hoặc bao bọc cuộn giấy tốt sau khi xuất xưởng.

Theo VietPaper.