Ngày 24-3, tại Trụ sở Chính Phủ, Thường trực Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty giấy Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì, các Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan tham dự.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Tổng Công ty cần khắc phục những chậm trễ trong đầu tư, xây dựng lại chiến lược phát triển trong 10 đến 15 năm tới trở thành đơn vị nòng cốt trong ngành sản xuất giấy của Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ, lợi thế của đất nước ta là ngành lâm nghiệp có thể phát triển thành ngành kinh tế mạnh vừa bảo vệ quốc phòng an ninh vừa bảo vệ môi trường sinh thái đầu nguồn. Thực hiện chủ trương đến năm 2015, cả nước phấn đấu độ che phủ của rừng đạt hơn 45%, đến nay đã đạt 39%. Hiện đất nước có ba loại rừng: Ðặc dụng, phòng hộ và kinh tế, trong đó có tám triệu ha rừng kinh tế, do vậy phải khai thác có hiệu quả diện tích rừng này. Giấy là mặt hàng có thị trường lớn, bởi vì nhu cầu trong nước và xuất khẩu ngày càng tăng. Từ đó, yêu cầu đặt ra là xây dựng Tổng Công ty giấy trở thành đơn vị chủ lực trong sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm từ giấy, góp phần bình ổn giá cả. Từ khi thành lập đến nay, Tổng Công ty sản xuất, kinh doanh đạt doanh thu và lợi nhuận đều tăng hằng năm. Riêng năm 2008, doanh thu của Tổng Công ty đạt hơn 5,6 nghìn tỷ đồng, tổng sản lượng giấy các loại đạt hơn 315 nghìn tấn, lãi gần 250 tỷ đồng, chiếm 30% sản lượng toàn ngành và chủng loại phong phú, sản phẩm ngày càng có chất lượng, cạnh tranh được cả trên thị trường trong và ngoài nước, tài chính lành mạnh…

Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế trong việc chậm trễ các dự án đầu tư Nhà máy giấy Thanh Hóa, mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy giấy Bãi Bằng… Do vậy, Tổng Công ty phải tính toán bảo đảm đủ sản phẩm thiết yếu cho đời sống xã hội. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Tổng Công ty cần tranh thủ thời cơ thuận lợi để đầu tư quyết liệt các dự án này. Ðồng thời khi xây dựng chiến lược phát triển từ 10 đến 15 năm tới, cần đẩy mạnh cổ phần hóa toàn bộ Tổng Công ty , sắp xếp hợp lý để xứng đáng với vai trò chủ lực, nòng cốt của ngành giấy Việt Nam. Gắn các lâm trường với nhà máy, xóa bỏ các công ty thu mua nguyên liệu trung gian… Ðối với dự án xây dựng Nhà máy Bột giấy Phương Nam tại tỉnh Long An công suất 100 nghìn tấn bột giấy/năm, Thủ tướng quyết định chuyển dự án xây dựng Nhà máy này cho Tổng Công ty quản lý và chuyển toàn bộ Ban Quản lý dự án sang làm việc tại Tổng Công ty.

Thủ tướng cũng xem xét, giải quyết một số kiến nghị của Tổng Công ty như giảm thuế GTGT từ 10% xuống 5% đối với việc thu gom, mua bán và tái chế giấy phế liệu, giấy loại; xem xét cho vay ưu đãi đối với một số dự án trồng rừng nguyên liệu ở vùng sâu, vùng xa… Việc bảo đảm quy chuẩn môi trường, các chỉ số về nước thải khi sản xuất giấy, bột giấy, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, sớm trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến quyết định.

TTXVN
Advertisements