Ngày 12/12/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 2752/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam thuê đất (giai đoạn 1).
 

 

Theo đó, Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam được thuê phần đất (giai đoạn 1) có diện tích 83.140,7 m2 để sử dụng vào mục đích làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh (xây dựng Nhà máy sản xuất giấy cứng bao bì cao cấp sản lượng 420.000 tấn/năm) tại Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Thời hạn thuê đất: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất.

Phần đất cho thuê thuộc thửa số 1074, trích đo từ tờ bản đồ số 03, xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; có vị trí tiếp giáp như sau:

– Đông bắc giáp Sông Hậu.

– Đông nam giáp khu đất sản xuất của Công ty CASEAMEX.

– Tây bắc giáp sông Mái Dầm.

– Tây nam giáp đường Nam Sông Hậu và sông Mái Dầm


haugiang.gov.vn

Advertisements