Heidenheim, Đức, Dec 15, 2008 (Thông cáo báo chí) – Voith Paper,nhà cung cấp các quá trình công nghệ giấy hàng đầu thế giới, công bố rằng công ty đã đạt được giá thầu để xây dựng và cung ứng máy giấy cho Vina Kraft Paper tại Việt Nam. Các quan hệ đối tác mới của Voith thì có măt lần đầu tiên trong thị trường này. Các hợp đồng bao gồm một máy giấy (390-800 mpm, rộng 5,30 m) được cung cấp bởi Voith Công nghệ giấy IHI của Voith, được lên lịch bắt đầu sản xuất đầu năm tới, 100% mền lưới ở phân tạo hình, ép và sấy từ Voith.

 

Chủ trì buổi lễ ký kết tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là Yunyoung Puthapipat, một thành viên của Hội đồng quản trị của Vina Kraft, Chalokeporn Phalajivin, Tổng giám đốc, Krittasak Vecharoenying, Giám đốc dự án của Vina Kraft, Bob Burke, Chủ tịch cao cấp Châu Á / Thái Bình Dương, Voith Paper và Martin Schily, Phó chủ tịch công nghệ của Voith IHI ở Nhật Bản.

Bản thỏa thuận quan trọng này cho thấy sự phát triển của thị trường giấy Việt Nam. Dự đoán tiêu thụ giấy hàng năm ở Việt Nam sẽ tăng mạnh 10% với nhu cầu của hơn 80 triệu người từ năm nay tới 2010. Hiện nay lượng giấy thiếu hụt là khoảng 1 triệu tấn trong năm nay. Mặt khác, Trung Quốc đã có nguồn cung cấp giấy dư nhờ vậy đã tăng xuất khẩu giấy kể từ năm 2007. Thêm vào thị trường đầu tư hấp dẫn của chính phủ Việt Nam đã triển khai thực hiện một loạt các quy định của ngành công nghiệp như giảm thuế hải quan, thiết lập vùng kinh tế-miễn thuế và các dự án cơ sở hạ tầng như hệ thống đường cao tốc để khuyến khích thêm vốn đầu tư từ nước ngoài, và do đó thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước.

Trongnhan479 dịch từ Risi.


 English Version

 Voith Paper makes first entry into surging Vietnam paper market

HEIDENHEIM, Germany, Dec. 15, 2008 (Press Release) – Voith Paper, the world’s leading process provider for the paper industry, announced that the company has won the bid to build and deliver its latest state-of-the-art paper machine for Vina Kraft Paper in Vietnam. The new partnership represents a first for Voith in this market. The contract comprises one paper machine (390-800 mpm, 5.30 m wide) provided by Voith IHI Paper Technology, which is scheduled to start production early next year, 100% startup fabrics including forming, press and dyers from Voith Paper Fabrics China and 100% Qualiflex sleeves.

On hand to preside over the signing ceremony in Ho Chi Minh City, Vietnam today were Yunyoung Puthapipat, a member of Board of Directors of Vina Kraft, Chalokeporn Phalajivin, the General Director, Krittasak Vecharoenying, the Project Director of Vina Kraft, Bob Burke, Senior Vice President Asia/Pacific, Voith Paper Fabrics and Martin Schily, Vice President Voith IHI Paper Technology in Japan.

The significant deal is representative of rising growth prospects in the Vietnamese market. Economists forecast that Vietnam’s annual paper consumption will surge by an average of 10.4 percent to meet the growing demand of about 80 million people between now and 2010. The current paper supply deficit is around 1 million tons this year. On the other hand, China has enjoyed a paper supply surplus thanks to rising paper exports since 2007. Adding to the attractive market conditions, the Vietnamese government has implemented a series of industry regulations from reducing customs rates, establishing duty-free economic zones and funding more infrastructure projects like its growing highway system in order to encourage further investment from abroad, and thereby deepening trade relations between the two countries.

Advertisements