Công ty Hansol EME Hàn Quốc sẽ cung cấp các thiết bị kỹ thuật, nguyên liệu, dịch vụ kỹ thuật, thiết kế xây dựng và lắp đặt thiết bị cho công ty CP Giấy An Hòa dây chuyền giấy tráng phấn cao cấp tại tỉnh Tuyên Quang, gói hợp đồng được kí kết theo mô hình EPC (Kỹ thuật, cung ứng, xây dựng) vào ngày 02/12/2008.

Dây chuyền có năng suất 140.000 tấn/năm với số vốn lên tới 200 triệu USD dự kiến hoàn thành vào năm 2010.

Vào giai đoạn 2, An Hòa Paper sẽ đầu tư một dự án giấy Kraft với số vốn 200 triệu USD nữa.

An Hòa Paper với cổ đông lớn là Geleximco đã và đang thực hiện dự án bột hóa và dự án giấy năng suất 130.000 tấn/năm ở Vĩnh Lợi, tỉnh Tuyên Quang.

Với công nghệ hiện đại, dây chuyền sản xuất bột giấy và giấy tráng phấn khi đi vào sản xuất ổn định được kỳ vọng sẽ tiêu thụ trên 500.000 tấn nguyên liệu gỗ và 200.000 tấn tre nứa mỗi năm.

trongnhan479@gmail.com


Collection from vnbusinessnews

English version

US$200m invested in high class chalk coated paper mill construction

Korean Hansol EME Co will supply technological equipment, material, technical services, construction designs and equipment installation to An Hoa Paper Joint Stock Co�s high class chalk coated paper production line in Tuyen Quang province, according to an EPC (Engineering, Procurement and Construction) contract signed on December 2.

The production line has a capacity of 140,000 tonnes a year, costing a total investment capital of US$200 million and is expected to complete operation by 2010.

For the second phase, An Hoa Co plans to invest in a kraft paper production line worth another US$200.

An Hoa Paper Co (with the big shareholder of Geleximco) also is carrying out construction on paper pulp and paper mill capable of producing 130,000 tonnes of paper pulp a year in Vinh Loi, Tuyen Quang province�s Son Duong Dist