Ngày 11/11/2008, ABB – Tập đoàn dẫn đầu trong công nghệ điện và tự động hóa đã tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà máy mới tại Khu Công nghiệp Tiên Sơn, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh- một trong những khu vực có sức hút về đầu tư nước ngoài. ABB cam kết đầu tư gần 30 triệu USD cho dự án đã được cấp giấy phép đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh. Nhà máy mới được xây dựng trên khu đất rộng trên 87.000 m2. Dự kiến đến cuối năm 2009, nhà máy sẽ đi vào hoạt động. Nhà máy này sẽ sản xuất các thiết bị, hệ thống điện cao thế và trung kế để phục vụ cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Đây là một phần trong kế hoạch của ABB nhằm xây dựng những khả năng phát triển mới trong thị trường đang phát triển rất nhanh tại Châu Á cũng như tại Việt Nam.


Về lâu dài, ABB dự định sẽ tuyển dụng vài trăm lao động tại địa phương. ABB sẽ có những chương tình đào tạo kỹ thuật cho cán bộ của công ty nhằm trang bị cho họ những kỹ ănng và kiến thức đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiêu chuẩn toàn cầu của ABB.

ABB (www.abb.com) là một tập đoàn hàng đầu trong công nghệ Điện và Tự động hóa trong các ngành công nghiệp và dân dụng. Tập đoàn ABB hoạt động trên khắp thế giới với hệ thống các công ty con có mặt trên 100 quốc gia và số nhân viên lên tới 120.000 người.

Theo ông Gary Muler, Tổng Giám đốc ABB, công ty hiện đang tích cực cung cấp các giải pháp để tiết kiệm điện năng. Là một nhà sản xuất chuyên cung cấp các giải pháp hữu hiệu về năng lượng, ABB giúp thực hiện việc thực hiện tiết kiệm điện đáng kể mà không phải giảm bớt hiệu quả hoạt động. Giải pháp điều khiển hệ thống chiếu sáng của ABB có thể giúp tiết kiệm điện năng đến 50% và giải pháp điều khiển hệ thống tự động trong các tòa nhà có thể tiết kiệm đến 60% điện năng.

VPPA


English version

ABB will buid a new factory in Vietnam

On 11/11/2008, ABB – Group lead in technology and automation held a ceremony to build new factories in the Tien Son industrial Zone, Tu Son district, Bac Ninh Province one of the areas has attractive for foreign investment. ABB is committed to investing almost 30 million USD for projects have been licensed in Bac Ninh province. Nhà máy mới được xây dựng trên khu đất rộng trên 87.000 m 2 . The new factory will be built on the land over 87,000 m 2. It is expected until the end of 2009, the factory will go into operation. The factory will manufacture the devices, high tension and mid-tension electrical systems to cater to the domestic market as well as for export. This is part of ABB’s plan to build the ability to develop new markets are developing very fast in Asia as well as in Viet Nam.

In the long run, ABB intend to recruit several hundred workers at the local area. ABB will have a plan on training for technical personnel of the company in order to equip them with techniques and knowledge to meet the requirements of quality and standards of the global ABB.

ABB (www.abb.com) is a leading corporations in Electrical technology and Automation in industries and households. ABB Group operations around the world with a system of the company to be present over 100 countries and the number of employees up to 120,000 people.

According to Mr. Gary Muler, General Director of ABB, the company is now actively providing solutions to save power. As a manufacturer specializing in providing effective solutions for energy, ABB help carry out the implementation of electricity-saving substantially without reducing performance. Solutions to control lighting system of ABB can help save electricity to 50% and measures to control automated systems in buildings can save up to 60% less power.

Advertisements