Đã có rất nhiều dự án bột giấy và giấy của nước ta đang triển khai, lên kế hoạch và lập dự án tiền khả thi nhưng cho đến thời điểm này hầu hết sẽ phải ngưng hoặc dời thời gian tiến hành do tình hình khủng hoảng tài chính toàn cầu.


Công ty CP Giấy Sài Gòn đã dời thời gian khởi động (theo kế hoạch là năm 2009) nhà máy tại Khu Công Nghiệp Điện Ngọc – Quảng Nam, thời điểm khởi động mới vẫn chưa được xác định. Nhà máy này có dây chuyển sản xuất giấy testliner 140 ngàn tấn/năm, dây chuyền 52,5 ngàn tấn/năm giấy cartonboard và dây chuyền 35 ngàn tấn/năm sản xuất giấy tissue.

Một nhóm khảo sát của Tập đoàn Sam Sung – Hàn Quốc cũng đã phối hợp một công ty khác đến Nghệ An với mục tiêu xây dựng một nhà máy sản xuất bột giấy, nhưng cũng đã không thành công (dự án này bao gồm cả phần lâm sinh, trồng rừng tại Việt Nam và Lào) mặc dù đã nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam và các cơ quan chức năng địa phương.

Trong tháng 10/08 vừa qua, tập đoàn Lee & Man cũng đã công bố dời thời gian khởi động sang năm 2010 (dự án này có công suất khác 420 ngàn tấn/năm, sản xuất giấy containerboard từ giấy tái chế và 150 ngàn tấn/năm từ bộtkraft gỗ cứng tẩy trắng.

Tập đoàn Nine Dragons cũng đã ngừng kế hoạch mở rộng dự án nhà máy sản xuất giấy containerboard có công suất 400 ngàn tấn/năm tại Công ty giấy Chánh Dương, Bình Dương.

Nhà máy bột giấy Phương Nam có công suất 100 ngàn tấn bột phi gỗ (cây đay) cũng đã phải dời thời gian gian khởi động và thời gian mới vẫn chưa được xác định.

Ngoài ra, hàng loạt các dự án khác hầu như chưa thể tiến hành hoặc đang phải ngưng lại vì vấn đề vốn đầu tư.

Việt Nam là quốc gia đang có nhu cầu tiêu thụ giấy thấp (đây vừa là cơ hội cho phát triển, nhưng cũng là thách thức cho các nhà sản xuất) khoảng 19kg/người trong năm 2007, ước tính 21,75kg/người trong năm 2008 và dự báo đạt 24kg/người năm 2009 so với thế giới là 59kg/người năm 2007, và năm 2008 & 2009 dự báo là 60 & 61kg/người. Bên cạnh đó, chúng ta không có lợi thế về rừng nguyên liệu (nguyên liệu chủ yếu trong ngành công nghiệp bột giấy và giấy), mà chỉ có lợi thế về chi phí nhân công rẻ (xu hướng trên thế giới sử dụng rất ít nhân công trong cả nhà máy bột giấy và giấy). Do đó, các nhà đầu tư nên thận trọng trong các quyết định đầu tư vì nếu đầu tư lớn thị trường sẽ bị dư cung (nếu phần dư cung này được xuất khẩu thì không có lợi thế cạnh tranh so với các nước khác), còn nếu đầu tư nhỏ và vừa sẽ không thể cạnh tranh vì chi phí giá thành cao.

Nguồn: Vietpaper