(22/09/2008)- Tập đoàn Andritz của Úc đã nhận đơn đặt hàng từ SCA cung cấp các thiết bị chuẩn bị bột giấy nhằm cải thiện chất lượng của hệ thống chuẩn bị bột cho lớp Top của PM2 của nhà máy giấy Lucca. Loại bột này để sử dụng cho lớp White Top. Đơn hàng bao gồm giám sát lắp đặt máy, vận hành và đào tạo. Dự kiến sẽ khởi động vào tháng 3/2009.

Phạm vi cung cấp bao gồm một cụm tuyển nổi loại SeletaFlot SFL4, trong cụm tuyển nổi có 5 máy tuyển nổi chính và 2 máy tuyển nổi phụ, một thiết bị khử bọt và một máy lọc đĩa loại DF57 với đĩa lọc có đường kính 5,7 m. Cụm tuyển nổi mới này được sử dụng trong dây chuyền chuẩn bị bột có sẵn; máy lọc đĩa sẽ được lắp đặt theo kiểu thuận dòng của cụm tuyển nổi.

RISI

Advertisements