Pipe Flow Expert giúp các kỹ sư phân tích và giải quyết nhiều vấn đề tổn thất lưu lượng và áp áp suất của hệ thống đường ống.

Phần mềm Pipe Flow Expert cho phép bạn vẽ một hệ thống đường ống phức tạp và phân tích các đặc điểm của hệ thống đó.

Pipe Flow Expert tính toán lưu lượng ổn định và áp suất tương ứng của hệ thống. Nó cho phép ban phân tích hiệu quả những hệ thống thay đổi dưới điều kiện vận hành khác nhau. Bao gồm:

 • Tốc độ lưu lượng của mỗi ống
 • Tốc độ lưu chất mỗi ống
 • Chuẩn số Renolds
 • Hệ số ma sát
 • Mất mát áp do ma sát
 • Mất mát áp do các khớp nối
 • Mất mát áp do các thành phần thiết bị đường ống
 • Áp suất tại mỗi điểm nối
 • Giá trị đường áplực nước HGL (hydraulic grade line)
 • Các điểm hoạt động của bơm.
 • NPSHa tại đầu vào bơm.

Các bạn có thể download bản Trial tại www.pipeflow.co.uk

Advertisements