– Cho đĩa vào ổ CD
– Vào thư mục SETUP > SETUP।exe (hình cái máy vi tính)


– Bấm Next 2 lần > OK– Hiện bảng Information, nó bắt phải reboot lại để có font chữ đúng, ->bấm vào OK


– Vào Start Program > FAPET > Papermaking Science Technology để Run chương trình
– Chú ý :

  • Quá trình SETUP chỉ chạy đến 89%, nhưng bạn đừng lo lắng। Cứ OK là xong

  • Để mở được chương trình bắt buộc ổ CD của bạn phải luôn có đĩa CD PP19
  • Để xem được hình trong chương trình thì máy tính phải có phần mềm đọc file PDF nhưng ACROBAT READER hay FOXIT READER। Theo tôi bạn nên dùng FOXIT vì nó chạy cực kỳ nhanh. Bạn có thể Download tại đây