Một kho thư viện giáo trình điện tử bạn có thể tham khảo. Các giáo trình này thuộc nhiều ngành khác nhau như công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí, kinh tế… do các thầy cô của các trường đại học trong cả nước biên soạn. Các giáo trình này đa số ở dạng pdf và được soạn thảo bằng tiếng việt nên cũng dễ dàng cho bạn tham
khảo. Bạn hãy vào thư viện giáo trình điện tử của bộ giáo dục vào đào tạo xem nhé.

Truy cập các website này sẽ nhận được các thông tin về giáo trình, nội dung tham khảo, thông tin nguồn học liệu…Thư viện giáo trình điện tử cung cấp cho người xem kho giáo trình ở các trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chính thức của Bộ GD- ĐT. Thư viện cũng cung cấp nội dung giáo trình toán văn, các yêu cầu về thời lượng, nội dung giảng dạy, tham khảo…

Một số địa chỉ khác : Sách điện tử của đại học An Giang (hiện có sách về lịch sử), Sách tin học, lập trình của dotNet
Một trang khác http://www.vnschool.net/lessons

Bạn nào muốn tìm tài liệu học tập bằng tiếng anh thì có thể vào MIT’s OpenCourseWare